Postzegelparken

Een postzegelpark is een klein, aantrekkelijk onderdeel van de openbare ruimte in de buurt of wijk. Door inrichting en voorzieningen nodigt het uit tot ontmoeten en activiteiten: een openlucht huis- of hobbykamer-van-de-buurt.

Stichting Postzegelparken is nog jong en altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om postzegelparken in veel Nederlandse steden en gemeenten een plek te geven. Onder projecten vindt u de projecten waar de stichting tot nu toe bij betrokken is of is geweest. De pagina locaties laat zien welke postzegelparken hier uit zijn voortgekomen.

Om een breder beeld te geven van hoe postzegelparken eruit kunnen zien is ook een inspiratie pagina aangemaakt met foto’s van postzegelparken uit steden over de wereld.