Over de stichting

Stichting Postzegelparken adviseert en ondersteunt bij het ontwikkelen, aanleggen en beheren van postzegelparken in Nederland. Ze werkt op basis van deskundigheid en ervaring, bovendien is ze als onafhankelijke instantie in staat betrokken partijen met elkaar te verbinden. Vanuit de stichting is specifiek aandacht voor de combinatie fysiek en sociaal, vanuit de visie dat openbare ruimte meer is dan de plek en het inrichten daarvan. Identiteit, herkenbaarheid en eigenheid maken een plek voor een doelgroep of buurt aantrekkelijk om te gebruiken.

Kernkwaliteiten vanuit de stichting:

1. Onderzoeken mogelijkheid postzegelparken

2. Planvorming, aanleg en beheer postzegelparken

3. Advies, kennisfunctie

Meer informatie over de manier waarop de stichting betrokken is bij de ontwikkeling, aanleg en het beheer van postzegelparken vindt u onder werkwijze.

Meer weten over het bestuur, de missie, het secretariaat of Comité van Aanbeveling van de stichting? Kijk onder missie, bestuur, secretariaat en Comité van Aanbeveling.