Meer weten

We hopen dat we u door onze activiteiten nieuwsgierig hebben gemaakt naar wat onze stichting doet en dat u meer te weten wil komen over postzegelparken.
Met onze website hopen we in een groot deel van deze informatie te voorzien. Mocht u nog aanvullende vragen hebben over postzegelparken, de stichting of onze werkzaamheden dan kunt u via het contactformulier contact opnemen, zie de pagina contact.

Op de pagina links hebben we een aantal websites opgenomen van partijen waar wij mee samenwerken, maar ook van initiatieven die wij als stichting een warm hart toedragen.